Posts Tagged ‘företag’

Business-to-business (B2B)

Wednesday, April 24th, 2013

Business-to-business (B2B) är en marknadsstrategi som inbegriper omsättning av varor och tjänster mellan företag. Detta kan jämföras med relationen mellan företag och andra grupper, exempelvis konsumenter, återförsäljare och offentlig förvaltning. Relationen mellan företag och konsumenter brukar refereras med Business-to-consumer (B2C). Relationen mellan företag och återförsäljare brukar refereras med Business-to-dealer (B2D).

Industriella företag eller så kallade B2B-företag befinner sig på en marknad med låg standardiseringsgrad där både produkter och kunskap förmedlas. Istället för att se varandra som kund och leverantör, ser företagen sig som samarbetspartners som tillsammans skapar ett nätverk. Dessa relationer eller nätverk präglas av kontinuitet, komplexitet, symmetri och informalitet. Relationer inom B2B förknippas ofta med teknik och produktutveckling, där företagen inom relationen utbyter kunskaper med varandra och tillsammans utvecklar exempelvis nya produkter. Varje produkt är mer eller mindre tjänstedominerad i B2B-relationer, vilket beror på att det är mer komplext än vad produkter inom konsumentmarknaden ofta är.

Källa: Wikipedia