Posts Tagged ‘bevis’

Anekdot

Friday, April 26th, 2013

Anekdot (gr. an, nekande, ekdotos, utgiven) är en berättelse som relaterar till det aktuella samtalsämnet.

I vetenskapliga sammanhang är en anekdot ett enskilt exempel som används för att styrka ens påståenden. Anekdotisk bevisföring anses allmänt sämre än statistisk bevisföring.

En anekdot var ursprungligen en skrift som inte blivit offentliggjord. När boktryckarkonsten uppfanns kallades en gammal skrift eller ett fragment av en skrift för anekdoton.

I nyare tider avses med anekdot en kort och uddig berättelse om en mer eller mindre märkvärdig tilldragelse eller om ett karaktärsdrag, ett träffande yttrande, en egenhet hos en person eller just själva tinget kopplat till berättelsen. Prokopios kallade en hemlig berättelse som var full av skandalösa avslöjanden om Justinianus regering, för Anekdota. Utifrån den berättelsen har den moderna betydelsen av ordet utvecklats.

Exempel på anekdoter
1.Vi pratar om olika maträtter. Jag berättar om vad jag åt igår.
2.Ett av resultaten i golf är bogey som betyder att spelaren slår bollen i hål ett slag över hålets par. Den golftermen gav upphov till Colonel Bogey March, använd som filmmusik i filmen Bron över floden Kwai.

Källa: Wikipedia