Mary Shelley

August 30th, 2013

Mary Shelley, född Mary Wollstonecraft Godwin 30 augusti 1797 i London, Storbritannien, död 1 februari 1851 i London, var en brittisk roman- och novellförfattare som också publicerade dramatik, essäer, biografier och reseskildringar. Hon var halvsyster till Claire Clairmont. Shelley är mest känd för sin gotiska roman Frankenstein: eller den moderne Prometeus (Frankenstein: or The Modern Prometheus) som gavs ut första gången 1818. Hon var dotter till den kände politiske filosofen William Godwin och filosofen och feministen Mary Wollstonecraft. Mary Shelleys föräldrar såg till att hon fick en för den tiden mycket god, om än informell, utbildning som präglades av deras liberala idéer. Hon gifte sig med en av romantikens hovpoeter, Percy Bysshe Shelley.
1816 tillbringade paret en omtalad sommar vid Genèvesjön i Schweiz tillsammans med Lord Byron, John William Polidori och Claire Clairmont. Där fick Mary idén till romanen Frankenstein. 1818 lämnade paret Shelley Storbritannien och for till Italien, där deras andra och tredje barn dog innan Mary Shelley födde sitt sista och överlevande barn, Percy Florence. 1822 drunknade Percy Shelley när hans segelbåt sjönk i en storm i La Speziabukten. Ett år senare återvände Mary till England och kom återstoden av sin levnad att ägna sig åt sin sons uppfostran och sin författarkarriär. Hennes sista tio år kom att präglas av sjukdom, troligen orsakad av en hjärntumör som också kom att orsaka hennes död vid 53 års ålder.

Källa: Wikipedia

Voltaire

May 8th, 2013

Älska sanningen men förlåt felsteget. – Voltaire ..

.. .. .. ..
Källa: bredband.net

Tänkvärda ordspråk

May 7th, 2013

Alla människor har ett hjärta, men storleken varierar.

Alla vill att yxan skall gå men ingen vill hålla i skaftet.
– Gustav Vasa

Allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid.

Att besegra sig själv är att besegra sin mäktigaste fiende.
– Kristina

Att ibland stanna upp ett tag kan vara den enda
möjligheten att gå vidare. – Olle Wedholm

Att leva är inte nog; solsken, frihet och en liten blomma
måste man ha. – H.C Andersen

Att alltid vara en smula barn – det är att vara verkligt vuxen.
– Jevgenij -jevtusjenko

Av historien lär vi oss att vi ingenting lär av historien.
– G Bernard Shaw

Källa: Bredband.net

Värt att tänka på.

April 30th, 2013

Värt att tänka på.

Nothing Worth having comes easy.

Den som fattar beslut med hjärtat, får förr eller senare hjärtfel.

Stora män tycker dom är stora, men små män tycker inte dom är små.

Livet är en läromästare, som dödar sina elever.

Vinnarna tar vara på den kritik som kan vara rätt. Förlorarna tar vara på den kritik som kan vara fel.

Du kan uppnå allt här i livet, om du förbereder dig.

Källa: Ulf Aipel

Humor och Vitsar

April 29th, 2013

En vits är en relativt kort humoristisk, fyndig kommentar eller berättelse. Ordet kommer av tyskans witz, fornhögtyskans wizzi, ‘vetande’, ‘förstånd’.
Traditionellt består vitsens humoristiska poäng av en ordlek, oftast i form av att samma ord kan ha flera betydelser.
Betydelsen av ordet vits har breddats till att även omfatta andra typer av skämt, roliga historier och till och med gåtor. Ibland talar man därför numera om “ordvits”, när man menar en vits som bygger på en ordlek.

Humor (från humores, kroppsvätskorna i humoralpatologi, ytterst av klassisk grekiska χυμός (chymos), bokstavligt “saft”) är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett “sinne för humor”, något som alla människor har, men det finns många olika individuellt styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en specifik händelse rolig. Bland de mest avgörande variablerna finns geografisk plats, kultur, mognadsnivå, utbildningsnivå, och kontext. Barn föredrar generellt sett fysisk humor, såsom slapstick (en stundom våldsam typ av humor), medan satir kräver en djupare förståelse för det som humorn riktar sig mot, ofta samhällskritik, och därför ofta kräver en mer vuxen publik. Konsten att vara rolig kallas komik, medan den skönlitterära och filmiska genre som är främst förknippad med humor kallas komedi.

Källa: Wikipedia

Anekdot

April 26th, 2013

Anekdot (gr. an, nekande, ekdotos, utgiven) är en berättelse som relaterar till det aktuella samtalsämnet.

I vetenskapliga sammanhang är en anekdot ett enskilt exempel som används för att styrka ens påståenden. Anekdotisk bevisföring anses allmänt sämre än statistisk bevisföring.

En anekdot var ursprungligen en skrift som inte blivit offentliggjord. När boktryckarkonsten uppfanns kallades en gammal skrift eller ett fragment av en skrift för anekdoton.

I nyare tider avses med anekdot en kort och uddig berättelse om en mer eller mindre märkvärdig tilldragelse eller om ett karaktärsdrag, ett träffande yttrande, en egenhet hos en person eller just själva tinget kopplat till berättelsen. Prokopios kallade en hemlig berättelse som var full av skandalösa avslöjanden om Justinianus regering, för Anekdota. Utifrån den berättelsen har den moderna betydelsen av ordet utvecklats.

Exempel på anekdoter
1.Vi pratar om olika maträtter. Jag berättar om vad jag åt igår.
2.Ett av resultaten i golf är bogey som betyder att spelaren slår bollen i hål ett slag över hålets par. Den golftermen gav upphov till Colonel Bogey March, använd som filmmusik i filmen Bron över floden Kwai.

Källa: Wikipedia

Lag

April 25th, 2013

En lag kan dels vara en av lagstiftande myndighet utfärdad föreskrift (författning) med ett antal (en eller flera) bestämmelser, dels en lagsamling, ett samlat verk av bestämmelser (till exempel common law, Code Napoléon och 1734 års lag, se nedan), ofta nedtecknad.

Sådan lagstiftning upprätthålls av staten i någon form inom ett territorium, eller av den institution, som har hand om rättsskipningen där någon egentlig stat ej står att finna. Även den internationella rätten, folkrätten, kan räknas som lag, men reglerna för dess implementerande i nationell lag skiljer sig från land till land. Ett exempel på internationell rättsregel är Europakonventionen – enligt en grundlagsbestämmelse i Sverige (2 kapitlet 23 § regeringsformen) får annan svensk lag inte strida mot den konventionen.

Källa: Wikipedia

Business-to-business (B2B)

April 24th, 2013

Business-to-business (B2B) är en marknadsstrategi som inbegriper omsättning av varor och tjänster mellan företag. Detta kan jämföras med relationen mellan företag och andra grupper, exempelvis konsumenter, återförsäljare och offentlig förvaltning. Relationen mellan företag och konsumenter brukar refereras med Business-to-consumer (B2C). Relationen mellan företag och återförsäljare brukar refereras med Business-to-dealer (B2D).

Industriella företag eller så kallade B2B-företag befinner sig på en marknad med låg standardiseringsgrad där både produkter och kunskap förmedlas. Istället för att se varandra som kund och leverantör, ser företagen sig som samarbetspartners som tillsammans skapar ett nätverk. Dessa relationer eller nätverk präglas av kontinuitet, komplexitet, symmetri och informalitet. Relationer inom B2B förknippas ofta med teknik och produktutveckling, där företagen inom relationen utbyter kunskaper med varandra och tillsammans utvecklar exempelvis nya produkter. Varje produkt är mer eller mindre tjänstedominerad i B2B-relationer, vilket beror på att det är mer komplext än vad produkter inom konsumentmarknaden ofta är.

Källa: Wikipedia

Stockholms fasta försvar

April 24th, 2013

Stockholms fasta försvar var Stockholmsregionens fortifikationsbyggnader uppförda till stadens försvar mot fientliga angrepp från sjö, land och luft. De äldsta anläggningarna går tillbaka till 1200-talet och de sista kom till under andra världskriget. På 1500-talet började Vaxholms fästning byggas. Under 1600-talets andra hälft var krigsrådet Erik Dahlbergh den store fortifikationarkitekten. I samband med rysshärjningarna längs svenska Östersjökusten moderniserades respektive nybyggdes många skansar. Under hela 1800-talet diskuterades frågan om Stockholms skydd mot angrepp, huvudsakligen från öst. 1808 års befästningsförslag ledde lika litet som 1826 års försvarskommittés förslag till något konkret resultat.

Mot slutet av 1800-talet infann sig även ett nytt försvarspolitiskt tänkande, när centralförsvaret avlöstes av ett gräns- och kustförsvar. Kring sekelskiftet 1900 började privatpersoner organisera sig i Palmqvistska fonden till Stockholms befästande och Föreningen för Stockholms fasta försvar och donerade pengar för att låta uppföra befästningsverk kring Stockholm, den så kallade Korvlinjen.

Redan före krigsutbrottet av andra världskriget uppmärksammades luftvärnets viktiga roll och man förstärkte även försvaret i skärgården. Men bortsett från detta gjordes inledningsvis inte särskilt mycket till huvudstadens försvar. Först 1943 började man oroa sig på allvar och 1944 fanns ett femtiotal luftvärnsställningar runtom och i Stockholm.

Stockholms fasta försvar är även historien om 700 år av krig eller hot om krig och hur man försökte skydda Sveriges huvudstad med ofta mycket begränsade finansiella resurser. Många projekt stannade på pappret eller avbröts i förtid på grund av “saknade medel”. I fredstider förföll försvarsverken och i oros- eller krigstider skulle de rustas upp “i hast och allvar”.

Idag är många av Stockholms fasta försvarsanläggningar rivna för ett ge plats åt ny bebyggelse men en hel del fästningar, skansar, värn, stridsvagnshinder och pjäsplatser är fortfarande kvar. De finns längs Östersjökusten, i Stockholms skärgård, i Stockholms läns kommuner och inte minst inne i Stockholms stad. De utgör en viktig och konkret del av Stockholms historia. Några är byggnadsminnen, k-märkta eller har fornminneskydd. Stockholms försvarsrester från beredskapsåren är inte skyddade i lag och uppnår fornlämningstatus först år 2044.

Efter 2000 års försvarsbeslut demonterades samtliga ERSTA-batterierna längs Östersjökusten utom anläggningen ERSTA-batteriet, Landsort (pjäs nr 3), som skall bevaras och tillgängliggöras för allmänheten och påminner om “det svenska folkets försvarsansträngningar under kalla krigets kärnvapenhot”. System ERSTA kan betraktas som slutpunkten för det fasta försvarets era i Sverige.

FREDRI~1

350px-Landsort_ERSTA_2011a

Källa: Wikipedia

Roliga ordspråk och citat

April 23rd, 2013

Roliga ordspråk och citat

Ordspråk och citat lockar ofta till skratt.

Här har vi samlat några favoriter. Mycket nöje!

——————————————————————————–

Om jag någon gång ser en leende joggare ska jag överväga saken.
Källa: Joan Rivers

——————————————————————————–
Jag älskar att lata mig. Jag älskar att syssla med struntsaker, påbörja hundratals projekt och aldrig avsluta ett enda, komma och gå precis som jag vill, ändra mig när som helst… och bara följa ögonblickets ingivelse.
Källa: Jean Jacques Rousseau

——————————————————————————–

De flesta lögner om blondiner är falska.
Källa: Cincinnati Times-Star

——————————————————————————–

Jag tycker att det är väldigt osjälviskt av de där små djuren att offra sina liv för att hålla andra djur varma.

Källa: Ginger Rogers till Gail Patrick iklädd päls

——————————————————————————–

Jag körde hem men tog fel på hus och kolliderade med ett träd som inte finns på min tomt.
Ur skadeanmälan till försäkringsbolag
——————————————————————————–

Enligt moderna astronomer så är rymden ändlig. Det är en väldigt trösterik tanke, i synnerhet för människor som aldrig kan komma ihåg var de har lagt sina saker.
Källa: Okänd
——————————————————————————–

Jag gillar de flesta platser jag varit på, men jag har aldrig riktigt velat åka till Japan, helt enkelt för att jag inte tycker om att äta fisk, och jag vet att det är väldigt populärt där i Afrika.
Källa: Britney Spears

——————————————————————————–

Om jag ska tro på något som jag inte ser, då föredrar jag under framför baciller.
Källa: George Bernard Shaw

——————————————————————————–

Om det finns en Gud varför finns det då hungersnöd och TV-underhållning?
Källa: Woody Allen

——————————————————————————–

Så snart en kvinna tänker någorlunda snabbt så kallas det intuition.
Källa: Barbro Alving
——————————————————————————–

Jag visste precis vad jag ville bli tills jag fick tala med yrkesvägledaren.
Källa: Okänd

——————————————————————————–
Kära Örebroare!
Källa: Kung Carl XVI Gustav håller tal i Arboga, 1985

——————————————————————————–

Om jag skulle vilja gifta mig med prins William? Jag skulle älska det. Vem vill inte bli prinsessa?
Källa: Britney Spears

——————————————————————————–

Var sjutton ligger det där Australien egentligen?
Källa: Britney Spears

——————————————————————————–

Med en liten bil hittar man snabbare en parkeringsplats. Men det tar desto längre tid att hitta bilen.
Källa: Robert Lembke

——————————————————————————–
Fråga till supporten: Var sitter controlaltdelete-knappen?
Källa: Okänd

——————————————————————————–
Det tar alltid längre tid än man tror, sa Kanin. Hur lång tid tror du att det tar? frågade Ru.
Källa: Nalle Puh – A.A. Milne

——————————————————————————Sprängämnen kan ligga bakom explosionen.
Källa: Expressen

——————————————————————————-

Hon gick över gräsmattan, saftig och grön som alltid i juli.
Källa: Arbetet

Källa: www.ordsprak.se/

imagesCAU1JR7P